Linked data van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Linked data over cultuurhistorische objecten. Het gaat hierbij om gebouwde en archeologische rijksmonumenten, vondsten, vondstlocaties, complexen, archeologische complexen, onderzoeksgebieden en terreinen.

Omschrijving

Deze dataset biedt linked open data van het Archeologisch Informatiesysteem (Archis) en het Rijksmonumentenregister. Beide databases worden onderhouden door de RCE.

Archis bevat gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen (sites) in Nederland. Het Rijksmonumentenregister bevat gegevens van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Dit zijn historische gebouwen, archeologische vindplaatsen of groene, aangelegde bouwwerken.

De gegevens bevatten niet altijd geometrie. Zie ter verduidelijking onderstaande overzicht of de gegevens wel of geen geometrie bevatten:

  Geometrie   Geen geometrie

Gebouwde en archeologische rijksmonumenten

Vondsten

Archeologische onderzoeksgebieden

Vondstlocaties

Complexen

Archeologische complexen

Grondsporen

Archeologische terreinen

Werelderfgoederen

 

Gezichten