Test omgeving RCE

ldv-implementatie-project
Created on May 16th, 2022

Dit was de ldv-implementatie-project omgeving. Deze wordt nu gebruikt voor staging en acceptatie tests.

Members

Deze dataset is de oude versie van de door Kadaster gemaakte linked data.

Het Rijksmonumentenregister bevat gegevens van alle rijksmonumenten van Nederland. Dat zijn monumenten die van nationale betekenis zijn. Op dit moment bevat het register 63.000 gebouwde en archeologische rijksmonumenten, waarvan het merendeel woonhuizen zijn.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert het rijksmonumentenregister.

68.838 statements

Aardbevingen gereistreerd bij KNMI tot 01-05-2021