Cultuurhistorische Objecten

Created a month ago
52.683.768 statements

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Meer informatie: www.cultureelerfgoed.nl.

Versie: 1.31

De Data Story met het dashboard met aantallen: link

Deze dataset wordt gepubliceerd door een TriplyETL pipeline: interne link

License
CC-BY-SA