[

[OUDE VERSIE] monumentenregister-proef

Created 3 months ago
65.048.891 statements

Deze dataset is de oude versie van de door Kadaster gemaakte linked data.

Het Rijksmonumentenregister bevat gegevens van alle rijksmonumenten van Nederland. Dat zijn monumenten die van nationale betekenis zijn. Op dit moment bevat het register 63.000 gebouwde en archeologische rijksmonumenten, waarvan het merendeel woonhuizen zijn.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert het rijksmonumentenregister.

Graphs
65.047.496
1.351
Example resources