Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

rce
Created on Jun 22nd, 2022

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.

Members

Het Archeologisch Basisregister (ABR) is een terminologiebron van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het ABR bevat termen die archeologische onderzoeken, vondsten en sporen beschrijven. De begrippen worden onder meer gebruikt bij de registratie van onderzoeks- en vondstmeldingen in het archeologische informatiesysteem (archis) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Linked Open Data over cultuurhistorische objecten. Het gaat hierbij om gebouwde en archeologische rijksmonumenten, vondsten, vondstlocaties, werelderfgoed, (beschermde) gezichten, complexen, archeologische complexen, onderzoeksgebieden en terreinen. Versie: 1.30

Check hier de story met het dashboard met aantallen

Aardbevingen gereistreerd bij KNMI tot 01-05-2021