Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

rce
Created on Jun 22nd, 2022

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.

Members

Properties met de bijbehorende Class

Created 21 days ago, 2 versions

Welke Classes zijn in gebruik

Created 21 days ago, 2 versions

classes

Created a month ago, 1 version

ObjectProperties

ObjectProperties in de ceo ontology

Created a month ago, 4 versions

Dataproperties in de CHO dataset

Created a month ago, 5 versions

Vuurtorens; Resultaat in tabel

Hoort bij vuurtorens

Created a month ago, 2 versions

Vuurtorens; grafiek functies klein

Hoort bij vuurtorens

Created a month ago, 1 version

Functies Rijksmonumenten Grafiek

Created a month ago, 1 version

Vuurtorens in één dataset

Wikidata toegevoegd aan LDV

Created a month ago, 11 versions

Vuurtorens in Wikidata als tabel

Of als tabel

Created a month ago, 4 versions

Vuurtorens in de dataset van Rijksmonumenten omschrijving

Zoeken op omschrijving

Created a month ago, 4 versions

Vuurtorens in de dataset van Rijksmonumenten functie

Zoeken op functie

Created a month ago, 3 versions

Construct vuurtorens wikidata

Created a month ago, 6 versions

Alle properties van een monument

Created a month ago, 4 versions

Vuurtorens als rijksmonument in Wikidata

Zoeken in Wikidata

Created a month ago, 7 versions

Het rijksmonumentnummer van een CHO uuid vv

Query om bij een CHO objectnummer het rijksmonumentnummer te vinden. Maar ook om bij en rijksmonumentnummer een CHO objectnummer te zoeken. Een zogenaamd "Fransje".

Created a month ago, 6 versions

Aantal triples per eigenschap

Created 2 months ago, 9 versions

Lege klassen

Klassen die geen instanties hebben.

Created 2 months ago, 3 versions

Lege eigenschappen

Eigenschappen die niet gebruikt worden in instantiegegevens.

Created 2 months ago, 4 versions

Aantal instanties per klasse

Het aantal instanties per klasse.

Created 2 months ago, 6 versions

Totaal aantal triples

Deze bevraging toont het totale aantal triples in de RCE CHO dataset.

Created 2 months ago, 5 versions

Archeologische Grondsporen

Grondsporen

Created 2 months ago, 1 version

Aantal complextypen in een Pie

Created 2 months ago, 2 versions

CEO-properties

Created 3 months ago, 1 version