Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

rce
Created on Jun 22nd, 2022

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Meer informatie: www.cultureelerfgoed.nl.

Members

Prekaten per archeologische klasse

Created 2 days ago, 1 version

Verdwenen dorpen

verdwenen dorpen uit erfgeo

Created 24 days ago, 8 versions

Tellen aantal instances per properties in huidige ceo

Valideren van tellen aantal instances per properties in huidige ceo.

Created 24 days ago, 2 versions

Aantal instanties per klasse vorige set

Dataset is not accessible.
Created a month ago, 2 versions

propertie paths eerste poging

Created a month ago, 2 versions

Properties register

Welke properties zijn registergegevens (14)

Created a month ago, 1 version

Blank nodes

Zitten er blank nodes in de ontologie?

Created a month ago, 1 version

Properties thesaurusterm

Welke ceo properties verwijzen naar een thesaurusterm

Created a month ago, 1 version

Classes nummer-property

welke classes hebben een nummer-property

Created a month ago, 1 version

Vergelijk aantal unieke classis in CHO en CEO

Vergelijk aantallen in CEO en CHO. Dat is de test.

Created a month ago, 3 versions

Domain properties

Wat is van alle properties het domein? Check ceo en cho. Vanuit ceo inzicht in het model Vanuit cho, klopt de uitwerking

Created a month ago, 1 version

Range properties

Wat is de range van alle properties.

Created a month ago, 1 version

Rijksmonumenten zonder geometrie

Created a month ago, 2 versions

Aardbevingen in de buurt van een monument

SELECT ?rmn ?plaatsnaam (GROUP_CONCAT(?eventLabel; SEPARATOR = ", ") AS ?eventLabels)

Created 2 months ago, 5 versions

Aantal molens per jaar geografisch II

Rechtstreeks uit PoolParty. Graph wegwerken

Created 2 months ago, 4 versions

Aardbevingen in de buurt van een monument

SELECT ?rmn ?plaatsnaam (GROUP_CONCAT(?eventLabel; SEPARATOR = ", ") AS ?eventLabels)

Created 2 months ago, 7 versions

Bouwjaar gebedshuizen en denominatie

Poging om in keuzeblokken van 50 of honderd jaar de verspreiding van gebedshuizen te tonen op een kaart. Met gekleurde denominatie

Created 2 months ago, 5 versions

Aardbevingen in de buurt van x meter afstand

Vul zelf je afstand in, in meters

Created 2 months ago, 4 versions

Aardbevingen in de buurt van - GeoEvent

Created 2 months ago, 3 versions

Aardbevingen in de buurt van - Tijdlijn

Created 2 months ago, 2 versions

Aardbevingen in de buurt van

Created 2 months ago, 5 versions

Gebedshuizen_test3

Created 2 months ago, 2 versions

gebedshuizen_test2

Created 2 months ago, 1 version

Gebedshuizen_test

Created 2 months ago, 1 version

GeoEvent Gebedshuizen

Eerste opzet

Created 2 months ago, 4 versions

Geoevent rond bouwjaar

Created 2 months ago, 4 versions

Linies en Stellingen met bouwjaar

Query waarbij rechtstreeks in de thesaurus gezocht wordt op linies en stellingen

Created 2 months ago, 7 versions

Winkels via gebouwde omgeving en Kadaster

Query waarbij in de gezocht wordt op functie "Winkels" en alles wat er onder hangt Dataset vs graph koppelen aan wikidata en kadaster

Created 3 months ago, 12 versions

Winkels via gebouwde omgeving en Kadaster pandIdentificatie

Query waarbij in de gezocht wordt op functie "Winkels" en alles wat er onder hangt Dataset vs graph koppelen aan wikidata en kadaster pandIdentificatie

Created 3 months ago, 2 versions

Winkels via gebouwde omgeving

Query waarbij in de gezocht wordt op functie "Winkels" en alles wat er onder hangt Dataset vs graph koppelen aan wikidata

Created 3 months ago, 5 versions