Concept voorlopig toegevoegd o ...... op termijn te laten vervallen.
Concept voorlopig toegevoegd o ...... op termijn te laten vervallen.
Concept vervallen per 01/12/2018
Concept vervallen per 01/12/20 ...... u toe niet gebruikt in Archis.
Concept vervallen per 01/12/2018
ABR-code gewijzigd van SFO in MFO .
Concept vervallen per 01/12/20 ...... s nog neit gebruikt in Archis.
Code gewijzigd van OTE in OTO; OTE is de code voor de bovenliggende term textiel .
Concept vervallen per 01/12/2018
Concept vervallen per 01/12/20 ...... van klei en niet van keramiek.
Concept voorlopig handhaven op ...... p termijn te laten vervallen.