Begindatering

De class BeginDatering is de representatie van de begin datering van de tijdsaanduiding die een Cultuurhistorisch Object kan hebben.

Begindatering

De class BeginDatering is de representatie van de begin datering van de tijdsaanduiding die een Cultuurhistorisch Object kan hebben.