Einddatering

De class EindDatering is de representatie van de eind datering van de tijdsaanduiding die een Cultuurhistorisch Object kan hebben.

Einddatering

De class EindDatering is de representatie van de eind datering van de tijdsaanduiding die een Cultuurhistorisch Object kan hebben.