Archis2 complexnummer

De property archis2Complexnummer wordt gebruikt om aan te geven of een complexnummer uit Archis 2 aan een archeologisch complex of vondstlocatie is gekoppeld.

Archis2 complexnummer

De property archis2Complexnummer wordt gebruikt om aan te geven of een complexnummer uit Archis 2 aan een archeologisch complex of vondstlocatie is gekoppeld.