Complexnummer

De property complexnummer wordt gebruikt om aan te geven het unieke nummer waaronder het complex van rijksmonumenten bekend is in het monumentenregister.

Complexnummer

De property complexnummer wordt gebruikt om aan te geven het unieke nummer waaronder het complex van rijksmonumenten bekend is in het monumentenregister.