Formeel standpunt

De property formeelstandpunt wordt gebruikt om aan te geven of de kennisregistratie een formeel standpunt betreft.

Formeel standpunt

De property formeelstandpunt wordt gebruikt om aan te geven of de kennisregistratie een formeel standpunt betreft.