Heeft actor

De property heeftActor legt de relatie tussen de actor en rol en de actor met betrekking tot een cultuurhistorisch object vast.

Heeft actor

De property heeftActor legt de relatie tussen de actor en rol en de actor met betrekking tot een cultuurhistorisch object vast.