Heeft archeologische waardering

De property heeftArcheologischeWaardering legt de relatie tussen het archeologisch terrein en de archeologische waardering vast.

Heeft archeologische waardering

De property heeftArcheologischeWaardering legt de relatie tussen het archeologisch terrein en de archeologische waardering vast.