Heeft basisregistratie relatie

De property heeftBasisregistratieRelatie legt de relatie tussen het cultuurhistorisch object en de basisregistratie relatie vast.

Heeft basisregistratie relatie

De property heeftBasisregistratieRelatie legt de relatie tussen het cultuurhistorisch object en de basisregistratie relatie vast.