Heeft functienaam

De property heeftFunctienaam legt de relatie tussen de functie en de naam van de functie vast.

Heeft functienaam

De property heeftFunctienaam legt de relatie tussen de functie en de naam van de functie vast.