Heeft gebeurtenisnaam

De property heeftGebeurtenisNaam legt de relatie tussen de gebeurtenis en de naam van de gebeurtenis vast.

Heeft gebeurtenisnaam

De property heeftGebeurtenisNaam legt de relatie tussen de gebeurtenis en de naam van de gebeurtenis vast.