Heeft geometrie status

De property heeftGeometrieStatus legt de relatie tussen de geometrie en de geometrische status vast.

Heeft geometrie status

De property heeftGeometrieStatus legt de relatie tussen de geometrie en de geometrische status vast.