Heeft gezichtsstatus

De property heeftGezichtsstatus legt de relatie tussen het gezicht en het gezichtsstatus vast.

Heeft gezichtsstatus

De property heeftGezichtsstatus legt de relatie tussen het gezicht en het gezichtsstatus vast.