Heeft omschrijvingstype

De property heeftOmschrijvingstype legt de relatie tussen de omschrijving en de type omschrijving met betrekking tot een cultuurhistorisch object vast.

Heeft omschrijvingstype

De property heeftOmschrijvingstype legt de relatie tussen de omschrijving en de type omschrijving met betrekking tot een cultuurhistorisch object vast.