Heeft situering

De property heeftSituering legt de relatie tussen een rijksmonument dat geen verblijfsobject in de BAG is met een verblijfsobject in de BAG.

Heeft situering

De property heeftSituering legt de relatie tussen een rijksmonument dat geen verblijfsobject in de BAG is met een verblijfsobject in de BAG.