Heeft typekenmerk

De property heeftTypekenmerk legt de relatie tussen het type en het typekenmerk met betrekking tot een cultuurhistorisch object vast.

Heeft typekenmerk

De property heeftTypekenmerk legt de relatie tussen het type en het typekenmerk met betrekking tot een cultuurhistorisch object vast.