Heeft vertrouwelijk aanduiding

De property heeftVertrouwelijkAanduiding legt de relatie tussen het cultuurhistorisch object en de vertrouwelijkheid aanduiding vast.

Heeft vertrouwelijk aanduiding

De property heeftVertrouwelijkAanduiding legt de relatie tussen het cultuurhistorisch object en de vertrouwelijkheid aanduiding vast.