Locatie aanduidingnummer

De property locatieAanduidingnummer wordt gebruikt om aan te geven het unieke nummer waaronder de locatie aanduiding instance bekend is.

Locatie aanduidingnummer

De property locatieAanduidingnummer wordt gebruikt om aan te geven het unieke nummer waaronder de locatie aanduiding instance bekend is.