Volledig adres

De property volledigAdres wordt gebruikt om aan te geven het volledige adres van een cultuurhistorisch object.

Volledig adres

De property volledigAdres wordt gebruikt om aan te geven het volledige adres van een cultuurhistorisch object.