Geometry
@en
hasGeometry
@en
Well-known Text Literal
@en
Actor and role
@en
Actor en rol
@nl
Archaeological complex
@en
Archeologisch complex
@nl
ArchaeologicalResearchArea
@en
Archeologisch onderzoeksgebied
@nl
Archeologisch terrein
@nl
BAG relatie
@nl
BRK relatie
@nl
Basisregistratie relatie
@nl
Begindatering
@nl
Bouwkundige kwaliteit
@nl
Complex
@nl
Culturalhistorical object
@en
Cultuurhistorisch object
@nl
Datering
@nl
Einddatering
@nl
Functie
@nl
Gebeurtenis
@nl
Geometrie
@nl
Gezicht
@nl
Grondsporen
@nl
Kennisregistratie
@nl
Locatie aanduiding
@nl
Materiaal
@nl
Naam
@nl
Omschrijving
@nl
Rijksmonument
@nl
Stijl en cultuur
@nl
Type
@nl
Vondsten
@nl
Vondstlocatie
@nl
Werelderfgoed
@nl
Bevat object
@nl
Heeft betrekking op
@nl
Heeft einddatering
@nl
Heeft functie
@nl
Heeft hoofdobject
@nl
Heeft kennisregistratie
@nl
Heeft Rijksmonument
@nl
Is hoofdobject van complex
@nl
Is onderdeel van complex
@nl
Ligt in object
@nl
asWKT
@en
Creative Commons Licenses 4.0
@nl
Cultural Heritage Ontology
@en
Cultureel Erfgoed Ontologie
@nl