Vondsten

De class Vondsten is een representatie van alle soorten mobilia: roerende of roerend geraakte onderdelen van onroerende goederen, afkomstig van archeologisch veldwerk of archeologische collecties.