Geometrienummer

De property geometrienummer wordt gebruikt om aan te geven het unieke nummer waaronder de geometrie instance bekend is.

Geometrienummer

De property geometrienummer wordt gebruikt om aan te geven het unieke nummer waaronder de geometrie instance bekend is.