Heeft actor en rol

De property heeftActorEnRol legt de relatie tussen de gebeurtenis en de actor en zijn rol met betrekking tot een cultuurhistorisch object vast.

Heeft actor en rol

De property heeftActorEnRol legt de relatie tussen de gebeurtenis en de actor en zijn rol met betrekking tot een cultuurhistorisch object vast.