Heeft datering

De property heeftDatering legt de relatie tussen een gebeurtenis en de datering met betrekking tot een cultuurhistorisch object vast.

Heeft datering

De property heeftDatering legt de relatie tussen een gebeurtenis en de datering met betrekking tot een cultuurhistorisch object vast.