Heeft indicatie nauwkeurigheid

De property heeftIndicatieNauwkeurigheid legt de relatie tussen de datering en de indicatie nauwkeurigheid vast.

Heeft indicatie nauwkeurigheid

De property heeftIndicatieNauwkeurigheid legt de relatie tussen de datering en de indicatie nauwkeurigheid vast.