Heeft locatie aanduiding status

De property heeftLocatieAanduidingStatus legt de relatie tussen de locatie aanduiding en de status van de locatie Aanduiding met betrekking tot een cultuurhistorisch object vast.

Heeft locatie aanduiding status

De property heeftLocatieAanduidingStatus legt de relatie tussen de locatie aanduiding en de status van de locatie Aanduiding met betrekking tot een cultuurhistorisch object vast.