Heeft temporele relatie

De property heeftTemporeleRelatie legt de relatie tussen het ... met betrekking tot een cultuurhistorisch object vast.

Heeft temporele relatie

De property heeftTemporeleRelatie legt de relatie tussen het ... met betrekking tot een cultuurhistorisch object vast.