Heeft werelderfgoedstatus

De property heeftWerelderfgoedstatus legt de relatie tussen het werelderfgoed object en zijn status vast.

Heeft werelderfgoedstatus

De property heeftWerelderfgoedstatus legt de relatie tussen het werelderfgoed object en zijn status vast.