Kennisegistratienummer

De property kennisegistratienummer wordt gebruikt om aan te geven het unieke nummer waaronder de kennisregistratie instance bekend is.

Kennisegistratienummer

De property kennisegistratienummer wordt gebruikt om aan te geven het unieke nummer waaronder de kennisregistratie instance bekend is.