Vereniging van Vrijzinnig Hervormden
Remonstrantse Broederschap
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
Evangelische Broedergemeente
Gereformeerde Kerken in Nederland
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostel
The First Church of Christ, Scientist
Oriëntaals-orthodox, Armeens Apostolische Kerk