Erfgeo

Created 3 months ago
349.263 statements

Erfgeo.nl: plaatsen uit het verleden geocoderen

Ons cultureel erfgoed is een rijke bron van open data over plaatsen en gebeurtenissen in de tijd. Metadata en digitale objecten worden nauwgezet verzameld, gecureerd en geannoteerd door specialisten in musea, archieven en bibliotheken over de hele wereld. De beschikbaarheid van deze historische gegevens neemt snel toe, maar de collecties blijven moeilijk geografisch te doorzoeken.

Enter Erfgeo.nl: een historische geocoder voor het zoeken en standaardiseren van plaatsnamen door de geschiedenis heen. Mensen gebruikten bijvoorbeeld verschillende namen voor de stad Den Haag: 's-Gravenhage, Vander Haegen, Haga Comitis, Den Haege, La Haye, De Haach, In den Haige, Schravenhaegen en 't Haagie. Histograph verzamelt en koppelt plaatsnamen en gebruikt deze om plaatsnamen te georefereren en te standaardiseren in de tijd; momenteel worden onder meer de geboorteplaatsen van bemanningsleden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, kloosterarchieven en historische volkstellingsgegevens als bronnen gebruikt.

License
PDDL