Heemtuinen zijn tuinen met een ...... st voor het Cultureel Erfgoed)
Hekken zijn de bewegende delen ...... laag houten hek. (Haslinghuis)