Linked Open Data van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed publiceert hier zijn linked open data over cultuurhistorische objecten. Het gaat hierbij om gebouwde en archeologische rijksmonumenten, vondsten, vondstlocaties, complexen, archeologische complexen, archeologische onderzoeksgebieden en archeologische terreinen.

Cultuurhistorische Objecten

Linked Open Data over cultuurhistorische objecten. Het gaat hierbij om gebouwde en archeologische rijksmonumenten, vondsten, vondstlocaties, werelderfgoed, (beschermde) gezichten, complexen, archeologische complexen, onderzoeksgebieden en terreinen. Versie: 1.30

Check hier de story met het dashboard met aantallen

Archeologisch Basisregister ABR

Het Archeologisch Basisregister (ABR) is een terminologiebron van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het ABR bevat termen die archeologische onderzoeken, vondsten en sporen beschrijven. De begrippen worden onder meer gebruikt bij de registratie van onderzoeks- en vondstmeldingen in het archeologische informatiesysteem (archis) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.