Linked Open Data van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed publiceert op deze site linked open data over cultuurhistorische objecten.

Cultuurhistorische Objecten

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Meer informatie: www.cultureelerfgoed.nl.

Versie: 1.31

De Data Story met het dashboard met aantallen: link

Deze dataset wordt gepubliceerd door een TriplyETL pipeline: interne link

Cultureel Erfgoed Ontologie (CEO)

De Cultureel Erfgoed Ontologie (ceo) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De ceo is de volledige semantische representatie van de logische datamodellen CHO en KENNIS uit de datalaag van de RCE. Versie: 1.31

Check hier de story met structuur van de data, details over de data en de cultuur erfgoed ontologie (ceo)

_______

Erfgeo

Erfgeo.nl: plaatsen uit het verleden geocoderen

Ons cultureel erfgoed is een rijke bron van open data over plaatsen en gebeurtenissen in de tijd. Metadata en digitale objecten worden nauwgezet verzameld, gecureerd en geannoteerd door specialisten in musea, archieven en bibliotheken over de hele wereld. De beschikbaarheid van deze historische gegevens neemt snel toe, maar de collecties blijven moeilijk geografisch te doorzoeken.

Enter Erfgeo.nl: een historische geocoder voor het zoeken en standaardiseren van plaatsnamen door de geschiedenis heen. Mensen gebruikten bijvoorbeeld verschillende namen voor de stad Den Haag: 's-Gravenhage, Vander Haegen, Haga Comitis, Den Haege, La Haye, De Haach, In den Haige, Schravenhaegen en 't Haagie. Histograph verzamelt en koppelt plaatsnamen en gebruikt deze om plaatsnamen te georefereren en te standaardiseren in de tijd; momenteel worden onder meer de geboorteplaatsen van bemanningsleden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, kloosterarchieven en historische volkstellingsgegevens als bronnen gebruikt.

Cultureel Erfgoed Ontologie Extentie (CEOX)

De Cultureel Erfgoed Extentie Ontologie (ceox) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De CEOX is de semantische representatie van de aanvullende RCE data op het logische datamodellen CHO en KENNIS uit de datalaag van de RCE. Versie: 1.0