Linked Open Data van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed publiceert hier zijn linked open data over cultuurhistorische objecten. Het gaat hierbij om gebouwde en archeologische rijksmonumenten, vondsten, vondstlocaties, complexen, archeologische complexen, archeologische onderzoeksgebieden en archeologische terreinen.

Linked Open Data over cultuurhistorische objecten. Het gaat hierbij om gebouwde en archeologische rijksmonumenten, vondsten, vondstlocaties, werelderfgied, (beschermde) gezichten, complexen, archeologische complexen, onderzoeksgebieden en terreinen.