Actor en rolnummer

De property actorEnRolnummer wordt gebruikt om aan te geven het unieke nummer waaronder de actor en rol instance bekend is.

Actor en rolnummer

De property actorEnRolnummer wordt gebruikt om aan te geven het unieke nummer waaronder de actor en rol instance bekend is.