Bijzonder gebied

De property bijzonderGebied wordt gebruikt om aan te geven dat een beschermd stads- of dorpsgezicht een gebied in een stad of dorp is met een bijzonder cultuurhistorisch karakter

Bijzonder gebied

De property bijzonderGebied wordt gebruikt om aan te geven dat een beschermd stads- of dorpsgezicht een gebied in een stad of dorp is met een bijzonder cultuurhistorisch karakter