Bijzonder gebied

e property bijzonderGebied wordt gebruikt om aan te geven dat een beschermd stads- of dorpsgezicht een gebied in een stad of dorp is met een bijzonder cultuurhistorisch karakter.

Bijzonder gebied

e property bijzonderGebied wordt gebruikt om aan te geven dat een beschermd stads- of dorpsgezicht een gebied in een stad of dorp is met een bijzonder cultuurhistorisch karakter.