Gezichtsnummer

De property gezichtsnummer wordt gebruikt om aan te geven het unieke nummer waaronder het stads- of dorpsgezicht bekend is.

Gezichtsnummer

De property gezichtsnummer wordt gebruikt om aan te geven het unieke nummer waaronder het stads- of dorpsgezicht bekend is.