Heeft bouwkundige kwaliteit

De property heeftBouwkundigeKwaliteit legt de relatie tussen een cultuurhistorisch object en de bouwkundige kwaliteit vast.

Heeft bouwkundige kwaliteit

De property heeftBouwkundigeKwaliteit legt de relatie tussen een cultuurhistorisch object en de bouwkundige kwaliteit vast.