Heeft geometrie

De property heeftGeometrie legt de relatie tussen een cultuurhistorisch object en de geometrie vast.

Heeft geometrie

De property heeftGeometrie legt de relatie tussen een cultuurhistorisch object en de geometrie vast.