Heeft kennisdomein

De property heeftKennisdomein legt de relatie tussen de kennisregistratie en het kennisdomein vast.

Heeft kennisdomein

De property heeftKennisdomein legt de relatie tussen de kennisregistratie en het kennisdomein vast.