Heeft materiaal

De property heeftMateriaal legt de relatie tussen een cultuurhistorisch object en het materiaal vast.

Heeft materiaal

De property heeftMateriaal legt de relatie tussen een cultuurhistorisch object en het materiaal vast.