Heeft naam

De property heeftNaam legt de relatie tussen een cultuurhistorisch object en de naam vast.

Heeft naam

De property heeftNaam legt de relatie tussen een cultuurhistorisch object en de naam vast.