Heeft type

De property heeftType legt de relatie tussen een cultuurhistorisch object en het type vast.

Heeft type

De property heeftType legt de relatie tussen een cultuurhistorisch object en het type vast.