Heeft zuiverheid

De property heeftZuiverheid legt de relatie tussen de stijl en cultuur en de zuiverheid met betrekking tot een cultuurhistorisch object vast.

Heeft zuiverheid

De property heeftZuiverheid legt de relatie tussen de stijl en cultuur en de zuiverheid met betrekking tot een cultuurhistorisch object vast.