Pand identificatie

De property pandIdentificatie wordt gebruikt om aan te geven welke pand identificatie aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is gekoppeld.

Pand identificatie

De property pandIdentificatie wordt gebruikt om aan te geven welke pand identificatie aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is gekoppeld.